2019 అక్టోబర్‌లో వియత్నాం ప్లాస్టిక్స్ ఫెయిర్‌పై వెల్లెస్ సంస్థ.

2019 అక్టోబర్‌లో the వియత్నాం ప్లాస్టిక్స్ ఫెయిర్‌పై వెల్లెప్స్ సంస్థ.

hrt (1) hrt (2)


పోస్ట్ సమయం: జూలై -06-2020